Elektronická siréna ALERTONE

Seznamte se s naší první, plně funkční sirénou ALERTONE

Představujeme vám naši první, plně funkční elektronickou sirénu ALERTONE, která byla pečlivě vyrobena, s precizí a zápalem pro to, co nás nejvíce baví! Designovaná je tak, aby zcela naplnila všechna naše očekávání, a sestavena tak, jak by každá ES sestavena být měla.

Jedná se o přímého nástupce naší starší elektronické sirény Howler. Má tedy všechny nezákladnější komponenty a funkce, převzaté z původního modelu, které jsou však nyní vylepšeny a kompletně přestaveny.

Siréna ALERTONE se vyznačuje novými a profesionálními koponenty, jejichž přítomnost je zcela nutná ve všech novodobých elektronických sirénách, které jsou instalovány v profesionálních podmínkách. Mezi ty můžeme zařadit například velmi kvalitní zesilovače, elektrické zdroje nebo třeba záložní akumulátory.

Sirénová hlavice byla rovněž obměněna. Nyní ji tvoří dvě odděleně nainstalované hliníkové ozvučnice, jež zajišťují přenos korektního a hlasitého stereo zvuku, který nelze přeslechnout!

Ozvučnice

Sirénová hlavice byla přestavena tak, aby dokázala lépe šířit zvuk vybraným prostředím. Toho je docíleno především využitím dodatečných ozvučnic. Všechny elektronické sirény v Česku totiž musejí mít alespoň dvě akustické ozvučnice.

Důvodem toho je používání dvoukanálového zvuku, který využívá drtivá většina evropských elektronických sirén. První zvukový kanál je nižší frekvence, zatímco druhý kanál přenáší frekvenci vyšší. Přirozeným spojením dvou akustických frekvencí je tedy docíleno lepšího, pulzujícího a vibrujícího zvuku, který je daleko slyšitelnější, čistší a výraznější. Můžete ho nejen slyšet, ale do jisté míry dokonce i pocítit!

Akustická hlavice naší sirény je vybavena dvěmi hlinikovými ozvučnicemi, které jsou instalovány jednosměrně. Toto dovoluje lepší přenos zvuku do určitého směru.

Pro naši sirénu jsme vybrali ozvučnice vysoké kvality od výrobce AL Solid. Součástí ozvučnic jsou také nové drivery.

Ovládací jednotka

Pro „mozek“ naší sirény jsme vybrali kvalitní oceloplechovou bezpečnostní skříň od národního výrobce SEZ. Tato skříň splňuje všechna nejpřísnější elektrická nařízení a standardy a je navíc uzamykatelná pro zajištění ochrany před nedovolenou manipulací a vstupem nepovolaných osob.

Vevnitř skříně se nachází ovládací panel s mikrokontrolérem a s ovládací deskou, na níž se nachází jednoduchá LCD obrazovka společně se vstupní klávesnicí pro zadávání příkazů. Ovládací jednotka samozřejmě disponuje přehrávacím zařízením s programovatelným úložištěm, které lze tedy kdykoliv přepsat a změnit tak všechny nahrané zvukové soubory a nahrávky. Nacházejí se zde rovněž klíčové, základní komponenty, kterými jsou například servisní zásuvka, jističe, dobíječ baterií a kvalitní, vysokovýkonné akustické zesilovače. Dva akumulátory navíc zajišťují nepřetržitý provoz po dobu až 5 dnů v případě mimořádného výpadku elektrického proudu. Ovládací jednotka sirény je dodána se specializovaným softwarem. Proti nedvolené manipulaci a zneužití je tento software chráněn bezpečnostním heslem. Všechna nastavení softwaru a sirény je možno kdykoliv změnit.

Věděli jste?

Naše siréna používá velmi kvalitní spínaný zdroj od švýcarského výrobce Traco Power, který zajišťuje bezpečný chod elektroniky sirény a splňuje nejpřísnější požadavky i elektrotechnické zákony. Tento zdroj rovněž splňuje nařízení vydané proslulým německým bezpečnostním standardem DIN.

Věděli jste?

Akustické zesilovače v naší siréně jsou výkonová zařízení od výrobce PSE Elektronik, které jsou schopny zvládat zátěž až 500W elektrického příkonu. Ovládací jednotka naší sirény je vybavena dvěma těmito zesilovači, což znamená, že je schopna dosáhnout výkonu až 1000W. Tím pádem naše siréna dokáže zvládnout zapojení čtyř driverů pro čtyři ozvučnice.

POZOR: Tento produkt není určen k prodeji! Obchodní poptávku nepřijímáme.