Co děláme?

Natáčíme sirény civilní ochrany a získáváme o nich poznatky


Sbíráme soubory, zvukové soubory a dokumentace klíčové pro náše poznání


Vytváříme zvukové soubory, tóny a zvukové efekty založené na jejich reálných protějšcích a rovněž vytváříme naše vlastní


Sestavujeme a vyvíjime naše vlastní řídící jednotky sirén pro osobní použití, nutné pro naši činnost


Vytváříme naše vlastní zvukové simulace a modely za pomoci programu Blender nebo Unreal Engine 5


a také spolupracujeme s mezinárodními nadšenci sirén

Příklad našich nahrávek zkoušek sirén

Příklad našich vlastních zvuků sirén


Příklad našich řídících jednotek


Příklad našich zvukových simulací za pomocí 3D programů


Více na našem Instagramu