Wikipedie

Naše malá Wikipedie, která obsahuje informace o sirénách, které jsou nainstalované/používají se v ČR. V této Wiki se nacházejí všechny sirény, které jsou zapsány v oficiálních dokumentacích MV-GŘ HZS ČR a také většina těch, které byly zpozorvány v terénu. Informace na této Wiki jsou založené na našich poznatcích a na oficiálních zdrojích.

Přesto však může obsahovat nesprávné a chybějící informace. Všechny informace na této Wiki se postupem času aktualizují.

Naše Wiki obsahuje tři strany: elektronické a mechanické sirény + BMIS (bezdrátové místní informační systémy)
Informace o signálech sirén které se momentálně používají v ČR


Základní informace o typech sirén (elektronické, mechanické...)