Základní typy sirén

Existují tři typy sirén, které se liší způsobem, jakým vytvářejí zvuk. SIréna může generovat zvuk buďto mechanicky, elektronicky nebo pneumaticky.