Elektronické sirény

Elektronické sirény jsou moderní zařízení určená pro včasné varování obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události. Narozdíl od mechanických sirén neobsahují žádné pohyblivé součásti a zvuk vytvářejí plně elektronicky. V Česku je okolo 2 000 moderních elektronických sirén. V současné době postupně nahrazují mechanické sirény. Všechny elektronické sirény musejí plnit přísné požadavky pro provoz aby bylo umožněna jejich instalace v rámci JSVV (Jednotného Systému Varování a Vyrozumění). Elektronické sirény musejí být schopny odvysílat mimo platných signálů jakékoliv zvukové soubory nebo nahrávky, především verbální informace. Musejí být schopny pracovat během výpadku elektrické energie a rověž musí umožňovat živý hlasový vstup.

Elektronické sirény se skládají z těchto částí: Princip funkce

Siréna vytváří zvuk elektronicky. Dá se říct, že elektronické sirény jsou v podstatě reproduktory, napojené na malý "počítač" s datovým úložištěm. Všechny zvukové soubory jsou nahrány v paměťové kartě (MMC) nebo úložišti EPROM. Ve chvíli spuštění siréna "přehrává" vybrané zvukové soubory z úložiště nebo živý vstup/vysílání. Pokyny jsou zpracovány procesorem (CPU), který následně zvolí požadované médium, dekóduje jej a převede na elektronický signál putující do zesilovačů. Zasilovače elektronický signál amplifikjí (zesílí) a vyšlou jej do reproduktorových driverů v akustické hlavici, které elektronický signál přemění na vysokotlakový zvuk. Ten je následně vyzařován do prostoru většinou hliníkovými ozvučnicemi. Díky úzkému tvaru ozvučnic není zvuk vyzařován pouze přímočaře, ale je "ohýbán" za okraje ozvučnic, což umožňuje 180 stupňové pokrytí. Zvuk je tedy možné dobře slyšet i za ústím ozvučnice. Využívá se zde difrakce zvuku, což je fyzikální jev, při kterém jsou zvukové vlny schopny ohýbání okolo předmětu, který se velikostně rovná, nebo je menší než vlnová délka zvuku. Elektronické sirény jsou schopny operovat za nepříznivých okolností. Díky záložním akumulátorům jsou schopny pracovat i v případě výpadku elektrické sítě. Nejrůznější moduly v ovládací části pak dovolují dálkové ovládání sirény a napojení na nejrůznější monitorovací nebo jiné varovné systémy.

Možnosti spouštění

Elektronické sirény se dají ovládat dálkově, i místně. Místní aktivace probíhá většinou pomocí přímého spuštění z ovládací skříně, přes externí hlásič, či jiné připojené spouštěcí zařízení. Dálkově může spuštění probíhat buďto aktivací pomocí VKV FM (rádia), nebo na základě spojení s přenosovou soustavou SSRN JSVV. Toto spojení probíhá pomocí protokolů POCSAG, DMR (digital mobile radio), komunikace může rovněž probíhat pomocí RDS. Zařízení je možné díky VKV FM přijímače spouštět společně se systémy BMIS na základě příjmého napojení. Specialitou je ovládání pomoci GSM sítě, které dovoluje sirénou ovládat i pomocí mobilního telefonu.

Pohled dovnitř ovládací jednotky
sirény TESLA UEAJ

Detail na aksutické ozvučnice namontované na hlavici sirény

Driver pro jednu akustickou ozvučnici

Seznam elektronických sirén v ČR