Pneumatické sirény

Pneumatické sirény jsou vzácná zařízení, nacházející se (již v malém počtu) převážně v Německu a Švýcarsku, kde jsou postupně vyřazovány z provozu. Pneumatické sirény využívají přímých výhod pneumatiky (vzduchové techniky), za jejíž pomocí dosahují velmi vysokých hlasitostí. Nicméně, jedná se o mimořádně velká a objemná zařízení náročná na údržbu. Pneumatické sirény se v Česku nevyužívají a neexistují důkazy, které by jednoznačně potvrzovaly jejich přímou instalaci a uvedení do provozu. Tyto sirény byly však ve 20. století na území České republiky testovány

Pneumatické sirény mají tyto části:

Princip funkce

Pneumatické sirény fungují podobně jako mechanické (rotační) sirény. Zvuk je vytvářen v uzavřené hlavici sirény, kde se nachází rotor a stator. Mezi nimi je otvory "sekán" vzduch nasbíraný vevnitř rotoru, a je vypuzován ven z nich v silných vzduchových proudech, které utvářejí vlnovou délku výsledného zvuku. Hlavním rozdílem mezi pneumatickou a mechanickou sirénou je způsob přívodu vzduchu do rotoru. Zatímco mechanická siréna vzduch do rotoru "nasává" z okolního prostředí pomocí odstředivé síly, pneumatická siréna vzduch k rotoru přivádí potrubím z vlastní uzavřené nádrže nebo kompresoru, které se nacházejí pod stožárem sirény, většinou v podzemí. Toto řešení zaručuje vysokou hlasitost a výkon zařízení díky síle stlačeného vzduchu.